Hulpboeren

HULPBOEREN


De hulpboeren assisteren Peter, de zorgboer, bij de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij.

Wij bieden activiteiten die passen bij de mogelijkheden én de belangstelling van de hulpboer.

Door herkenbare elementen in de dagelijkse gang van zaken zorgen we voor structuur. Daarnaast bieden we voldoende variatie in de aangeboden werkzaamheden. We stimuleren zelfstandigheid en eigen initiatief van de hulpboeren. Omdat bij ons geen productie plaats vindt, kan elke hulpboer in zijn eigen tempo, samen of alleen,
aan het werk. Ook in de begeleiding bieden wij continuïteit en herkenbaarheid.


Op dit moment werken er 4 hulpboeren 5 dagen in de week; wij werken graag kleinschalig.
De hulpboeren worden elke dag bijgestaan en begeleidt door Peter.
Er is momenteel een plek vrij. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.

WAT DOEN WE OP EEN DAG ?